Dermokozmetik Okulu hizmetininin satın alınmasından önce Ön Bilgilendirme Formunu ve aşağıda yazılı olan Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. Sözleşme’de belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu hizmetten yararlanmayınız. İşbu Sözleşme’yi imzalamanız halinde, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ( bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 67487-5 numarası ile kayıtlı Vergi Kimlik Numarası 538 000 7511 olan FACE TO FACE DİGİTAL YAYINCILIK (Mersis No: 1750762538400019 ), (bundan sonra “Dermokozmetik Okulu” olarak anılacaktır) ile https://dermokozmetikokulu.com adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık, üç aylık veya altı aylık taahhütlü üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda Dermokozmetik Okulu’nun sunduğu dijital içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik Hizmetleri” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşme’yi onaylamak isteyen (“Tüketici”) arasında elektronik ortamda yer alan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonuna tıklaması ve kabul beyanının Dermokozmetik Okulu kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

2.ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

TÜKETİCİ, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

Tüketici işbu Sözleşme,’yi imzalayarak Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri detaylıca belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almıştır. İçerik Hizmetleri’ne ilişkin tüm bilgiler ve kullanım şartları https://dermokozmetikokulu.com adlı web sitesindeki ve/veya mobil uygulamasında detaylıca belirtilmektedir.

 

İşbu sözleşme ile Dermokozmetik Okulu, https://dermokozmetikokulu.com adresinde ve/veya mobil cihaz ve/veya başkaca teknolojik aletler ile https://dermokozmetikokulu.com üzerinden sunulan dijital içerik hizmetleri öncesinden belirttiği ücret ve koşullarda Tüketici’ye sunacak, bu kapsamda Tüketici de, seçtiği üyelik tipine göre Dermokozmetik Okulu’nun sunduğu hizmet bedelini zamanında ödeyecektir.

 

Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Dermokozmetik Okulu hizmetlerini tamamen elektronik ortamda ifa edecek olup, Tüketici’ye hiçbir şekilde fiziken bir mal veya teslimat sunmayacaktır.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ, KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdaki yazılı durumlarda Dermokozmetik Okulu, Tüketici’ye sağladığı İçerik Hizmetleri’ni engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmaktadır:

a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türk Kanunlarına uygun olmayan bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde;

b) https://dermokozmetikokulu.com da yer alan dijital içeriklerin bireysel kullanım dışında kullanıldığı tespit edilmesi veya Dijital İçeriklerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması halinde;

c) Dermokozmetik Okulu yazılımının genel güvenliğini tehdit edecek, kullanılan Dermokozmetik Okulu altyapısını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi veya teşebbüsü halinde;

d) TÜKETİCİ’YE verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Tüketici sorumludur. Aynı şekilde Tüketici, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük TÜKETİCİ’YE aittir.

e) TÜKETİCİ’NİN Dermokozmetik Okulu kampanyalarının, veya yazılımından kaynaklanan herhangi bir sistemsel veya teknik açığından faydalanarak, Dermokozmetik Okulu’NA herhangi bir şekilde zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, Dermokozmetik Okulu kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Dermokozmetik Okulu tarafından tespit edilmesi durumunda, Dermokozmetik Okulu’nun kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; Kullanıcı Üyelik Sözleşme’sini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

f) TÜKETİCİ, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Dermokozmetik Okulu’na bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Dermokozmetik Okulu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi TÜKETİCİ’nin sorumluluğundadır

g) TÜKETİCİ, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Dermokozmetik Okulu’nun sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

h) TÜKETİCİ, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Dermokozmetik Okulu’na haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Dermokozmetik Okulu’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ı) TÜKETİCİ, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz TÜKETİCİ, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. TÜKETİCİ, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen TÜKETİCİ’ye aittir.

6. BEYAN VE TAAHHÜTLER

 

a) TÜKETİCİ, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, https://dermokozmetikokulu.com sitesinde belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b)  TÜKETİCİ, Dermokozmetik Okulu https://dermokozmetikokulu.com da yer alan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak telif haklarına sahip olduğu Dijital İçerikleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) TÜKETİCİ, Dermokozmetik Okulu’nun sağlamış olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için gerekli altyapı, cihaz veya yazılımın sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Dermokozmetik Okulu’nun TÜKETİCİ’YE ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d)  Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde Dermokozmetik Okulu’nun Dijital İçerik Hizmetleri’ni sağlayamıyor olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

e) Dermokozmetik Okulu’nun, yazılım güncellemelerinden kaynaklı veya teknik problemler yaşanması nedeniyle İçerik Hizmetleri’ni ifa etmeyi geçici veya tamamiyle olarak durdurabilir. Yaşanan teknik problemler nedeniyle sistemin durdurulması 1(bir) tam günü geçmeyecektir. Belirtilen nedenlerle sistemin durdurulmasından kaynaklı TÜKETİCİ’NİN Dermokozmetik Okulu’NDAN herhangi bir hak veya alacak/tazminat talep etme hakkı bulunmadığı tarafların kabulündedir.

f) TÜKETİCİ, İçerik Hizmetleri’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun,Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Dermokozmetik Okulu hizmetlerine ilişkin olarak yayımlanan her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Tüketici’ye aittir.

g) Bu kapsamda TÜKETİCİ, Dermokozmetik Okulu’nun teknik zorunluluklar veya kanundan meydana gelecek değişiklikler veya zorlayıcı nedenlerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler TÜKETİCİ tarafından kabul edilmezse, TÜKETİCİ’NİN derhal fesih hakkı saklıdır. Bu durumda Dermokozmetik Okulu, Sözleşme değişikliklerinin TÜKETİCİ tarafından kabul görmemesi halinde, İçerik Hizmetleri’ni durdurma, sunmama veya feshetme hakkına haiz olacaktır.

h) TÜKETİCİ, Dijital İçerik Hizmetleri’ni sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaları, içeriğini ve yer alan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

ı) TÜKETİCİ, Dijital İçerik Hizmetleri’ne bağlantı sağlayacağı internet altyapısına veya internet paketine vb ilişkin tüm masraf ve sorumluluğun kendisinde olduğu, bu kapsamda kota ücretlerinden veya giderlerden Dermokozmetik Okulu’nun bir sorumluluğunun olmadığını beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) Dermokozmetik Okulu, işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Tüketici’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında Tüketici’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

Tüketici; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Tüketici KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletisim@dermokozmetikokulu.com üzerinden elektronik posta adresine iletebillecektir.

Dermokozmetik Okulu, Tüketici tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin Dermokozmetik Okulu tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Tüketici cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

b) Dermokozmetik Okulu, KVKK’nın öngördüğü gerekli tüm teknik tedbirler kapsamında iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

c) “Gizlilik ve Çerez Politikası”, Dermokozmetik Okulu web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

8. HİZMET BEDELLERİ HAKKINDAN BİLGİLENDİRME

TÜKETİCİ, Ön Bilgilendirme formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen ve https://dermokozmetikokulu.com web sitesinde açıklanan, ücretli Dijital İçerik Hizmetleri’ne ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyeceğini, ödeme yapmaması halinde hizmetin Dermokozmetik Okulu tarafından durdurulacağını kabul ve taahhüt eder.

Dermokozmetik Okulu, her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin TÜKETİCİ’den tahsil edileceği tarihe kadar üyeliğini iptal edebilir. Belirtilen süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen TÜKETİCİ yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

9. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi tarafımıza aittir.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

Dermokozmetik Okulu, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti tüketicilere sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde Tüketici hizmetini sonlandıran Dermokozmetik Okulu’ndan hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

TÜKETİCİ, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. Dermokozmetik Okulu tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Dermokozmetik Okulu’nun zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

TÜKETİCİ işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Dermokozmetik Okulu’na yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

TÜKETİCİ, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. TÜKETİCİ’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Dermokozmetik Okulu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

11.1. Tüketici Dermokozmetik Okulu tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini iletisim@dermokozmetikokulu.com adresi üzerinden iletebilir.

11.2.  İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

b) Büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12.TEBLİGAT BİLDİRİMLERİ

12.1 Dermokozmetik Okulu, TÜKETİCİ’nin bildirdiği e-posta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2 Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

12.3 Dermokozmetik Okulu, TÜKETİCİ’NİN kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Dermokozmetik Okulu tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra TÜKETİCİ’YE ulaştığı kabul edilecektir.

13. İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Tüketici, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.