1-VERİ SORUMLUSU
Adı/Unvanı: Provence Üretim Pazarlama Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adres: Teşvikiye Mah. Osman F. Seden Sk. Kılıç Han No:6 D:20 Şişli/İstanbul Websitesi: www.dermokozmetikokulu.com
Eposta: iletisim@dermokozmetikokulu.com
 
Tel: 0 532 292 99 54
Dermokozmetik Okulu olarak www.dermokozmetikokulu.com aracılığı ile sayfamızda
yaptığınız ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden
faydalanmaktayız. Bu süreç yönetiminde KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında üzerimize
düşen yükümlülükler çerçevesinde hareket etmekteyiz. İşbu politika Dermokozmetik Okulu
KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Prosedürünün ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında www.dermokozmetikokulu.com çerez kullanım prosedürü hakkında siz kullanıcılarımıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Çerez, www.dermokozmetikokulu.com ziyareti esnasında sabit sürücü veya tarayıcı klasöründe depolana mikro verilerdir. Web sitemizi ziyaretiniz esnasında talebiniz/onayınızla veya formlar (kayıt formu/sözleşme) aracılığıyla kişisel veriler toplanabilir. Çerezlerin kullanılma amacı kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek ve web sitemizin kullanıcı alışkanlıklarına özgü tasarlanmasını sağlamaktır.
Çerez kullanımını dilediğiniz zaman silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Ayarları değiştirmediğiniz süreci çerez kullanımına onay verdiğiniz kabul görecektir.
Çerez türleri ile ilgili genel bilgilendirme için KVKK ilgili rehberini ziyaret edebilirsiniz.
 
(https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/1336263f-22bb-4da3-a1b9- aabc0e0e8bff.pdf)


2-ÇEREZ ÇEŞİTLERİ


Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:
   
• Oturum çerezi: Oturuma bağlı tarayıcı kapanınca silinen çerezlerdir.
• Kalıcı çerez: Süreye veya kullanıcı ayarlarına bağlı çerezlerdir.
 
Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler:
• Birinci taraf çerezler: www.dermokozmetikokulu.com tarafından yerleştirilen çerezler
• Üçüncü taraf çerezler: Farklı etki alanları tarafından yerleştirilen çerezler.
 
3-ÇEREZ TÜRLERİ ve KULLANIM AMAÇLARI

ÇEREZ TÜRLERİ

Zorunlu Çerezler
İşlevsel Çerezler (Açık Rıza)
Performans ve Analiz Çerezleri (Açık Rıza)
AMAÇ
Güvenlik ve doğrulama amacıyla web sitesinin çalışması için gereklidir.
Kullanıcı tercihlerinin hatırlatılması, kişiselleştirme Kullanıcı davranış analizi sayesinde web sitesinin kullanım performansının incelenmesi
Ürün/Hizmet tanıtımı, reklam ve reklam etkinliğinin ölçümü
        Reklam Çerezleri (Açık Rıza)
Çerez
__atrfs
__atuvs
_gat_gtag_UA_213157467_1
NID DSID IDE
loc, mus, na_id, na_tc, ouid, uid, uvc, xtc PHPSESSID
Açıklama/Süre
Bu çerez, sosyal medya paylaşımları için anonimsel veri toplamak için kullanılır. Etki süresi: 2 yıl
Bu çerez, sosyal medya paylaşımları için anonimsel veri toplamak için kullanılır. Etki süresi: 2 yıl
Google, kullanıcıları ayırt etmek için bu çerezi kullanır. Etki Süresi: Oturum
www.dermokozmetikokulu.com
Reklamlama amaçlarıyla kullanılır.
Bu kullanım, size Google'da özelleştirilmiş reklamlar gösterilmesine yardımcı olmaktadır.Etki Süresi: 18 ay
Diğer Google alanlarında (youtube vb.) reklamlar göstermek için kullanılır. Etki süresi: 2 hafta
Reklam verenlere ve pazarlamacılara profil bilgileri sağlamak Etki süresi: 1 yıl
Kullanıcı oturumunun sorunsuz gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Etki süresi: Oturum sona erene kadar,
doubleclick.net
Tür
Performans ve Analiz Çerezleri
Performans ve Analiz Çerezleri
Performans ve Analiz Çerezleri
Reklam Çerezleri
Reklam Çerezleri Performans ve Analiz Çerezleri Reklam Çerezleri
Gerekli
   www.dermokozmetikokulu.com web sitesinde kullanılan çerezler;
          __atuvc
     Performans ve Analiz Çerezleri
  Bu çerez, ziyaretçilerin çeşitli ağ ve paylaşım platformlarıyla içerik paylaşmalarını sağlamak için genellikle web sitelerine gömülü olan sosyal paylaşım widget'ı ile ilişkilidir. Güncelleştirilmiş bir sayfa paylaşım sayısını depolar.Etki süresi: 1 yıl
        _ga
Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci
 tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz
 kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi,
 oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.
 Etki Süresi: 2 yıl
Performans ve Analiz Çerezleri
       _gid
  Google Analytics tarıfından yüklenen _gid çerezi, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolarken aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturur. Toplanan verilerden bazıları, ziyaretçi sayısını, bunların kaynağını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir.Etki Süresi: 1 gün
    Gerekli
          __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID,
Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin
  __Secure-3PSIDCC
ilgi alanlarının profilini oluşturmak . Etki süresi: 1 yıl
              
4-ÇEREZLERİ NASIL DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ?


   Tarayıcı
Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Safari Yandex Opera
Çerez Düzenleme Linki
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
       https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
  cookies

5-KİŞİSEL VERİ(ÇEREZ) İŞLENME AMACI


Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi,
üyenin her defasında kullanıcı adı ve şifre girmemesi, mevzuat gereği saklanma sürelerine riayet, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,


6-KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve
veri sorumlusunun hukuki
  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
  işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayalı olarak;
kullanıcı ihtiyaçlarına özgü
 olarak reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması,
 müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı
 faaliyetlerin yürütülmesi, ürünlerin gönderilmesi, web sitesinin siz müşterilerimiz için daha
 etkin hale getirilmesi,
 amaçlarıyla Dermokozmetik Okulu ile anlaşmalı iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin
müşteri memnuniyeti aktivitelerinin
 planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
  satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle
 iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
  Dermokozmetik okulu kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK m.5’te yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak, çerez sağlayıcı firmaların kişisel veri toplamalarına izin verebilir.

7-KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Sizlerin birtakım kişisel verileri çerezler veya benzer metodlarla otomatik yöntemlerle toplanabilmektedir. Bu işlem KVKK 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile yukarıda belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir. Bu veriler;
     
-Tıklanan/görüntülenen sayfalar, sekmeler,
- Ürün siparişi kapsamında sepete eklenen, satın alınan ürünler, aranan ürünler, - Kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi, giriş çıkış saatleridir.


8-KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ


Dermokozmetik Okulu olarak; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.


9-HAKLARINIZ


KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok
edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Dermokozmetik Okulu’na iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
 Tarafımıza başvurarak talebiniz/şikâyetinizi belirtilen adresimize kargo/noter/posta/elden vasıtasıyla gönderebilirsiniz. Bunun için Web sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.