Prof. Dr. Gülgün Yener

Prof. Dr. Gülgün Yener 1981’de Üsküdar Amerikan Koleji’nden 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Doktora derecesini aynı fakültede 1990’da ‘’Plastik Kaplarda İlacın Adsorpsiyonu’’ başlıklı tez ile almıştır. İngiltere Cardiff’te 1996’da Welsh School of Pharmacy’de Prof. Dr. Jonathan Hadgraf‘ın yanında “Güneşten koruyucuların deriden penetrasyonu” konusunda dört ay süreyle araştırmalar yapmış ve bu dönemde Tübitak aracılığı ile Royal Society Bursu kazanmıştır. 1998’de doçent, 2004’de Profesör olmuştur. Prof. Dr. Yener, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde on dokuz yıldır Kozmetoloji Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.


Kozmetoloji yüksek lisans programının yürütücüsüdür. Tamamlanmış üç doktora on altı yüksek lisans tezinin danışmanlığını yapmıştır. Prof. Dr. Gülgün Yener’in yedi kitap bölüm yazarlığı,yüzden fazla araştırma makalesi, derlemesi ve Uluslararası kongrelerde sunulmuş seksen adet sözlü ve poster bildirisi vardır. Tübitak projeleri yürütmüş olup çalışmaları patentlenme sürecindedir. Temel araştırma alanları; transdermal sistemler, mikro ve nanopartiküler taşıyıcı sistemlerin formülasyonu, uzun etkili dozaj şekilleri ve kozmetiklerin deriden penetrasyonu konularını kapsar.

E-Bülten
Yeni eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun